Dassai 39 Junmai Daiginjyo 720ml

RM230.00

2 in stock

Sake Classification Junmai Daiginjo
Sake Prefecture Yamaguchi
Sake Rice Polishing Ratio 39%
Sake Rice Variety Yamada Nishiki
Sake Volume 720ml
SKU: JPSK010057 Categories: ,