Dassai 39 Junmai Daiginjyo 1.8L

RM450.00

1 in stock

Sake Classification Junmai Daiginjo
Sake Prefecture Yamaguchi
Sake Rice Polishing Ratio 39%
Sake Rice Variety Yamada Nishiki
Sake Volume 1.8L
SKU: JPSK070002 Categories: ,