Dassai 23 Junmai Daiginjyo 720ml

RM420.00

2 in stock

Sake Classification Junmai Daiginjo
Sake Prefecture Yamaguchi
Sake Rice Polishing Ratio 23%
Sake Rice Variety Yamada Nishiki
Sake Volume 720ml
SKU: JPSK010056 Categories: ,