Dassai 23 Junmai Daiginjyo 1.8L

RM840.00

1 in stock

Sake Classification Junmai Daiginjo
Sake Prefecture Yamaguchi
Sake Rice Polishing Ratio 23%
Sake Rice Variety Yamada Nishiki
Sake Volume 1.8L
SKU: JPSK070001 Categories: ,